اخبار فرمانداري
1397/05/09
  • فرماندار بهار در کميسيون تنظيم بازار شهرستان بهار بر رصد بازار در همه حوزه ها و نظارت کامل بر کنترل قيمتها تاکيد کرد.

    ..
  • فرماندار بهار در کميسيون تنظيم بازار شهرستان بهار بر رصد بازار در همه حوزه ها و نظارت کامل بر کنترل قيمتها تاکيد کرد. احسان قنبري اضافه کرد:از ابتداي سالجاري تا کنون، تعداد 600 مورد بازرسي از واحدهاي صنفي انجام و تعداد 150 پرونده بدليل گرانفروشي ، تقلب –کم فروشي وعدم ارائه فاکتور خريد به تعزيرات حکومتي معرفي شده است. فرماندار بهار با تاکيد به موضوع رصد بازار در همه حوزه ها و نظارت کامل بر کنترل قيمتها افزود: هر دستگاه (صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، تعزيرات حکومتي و جهاد کشاورزي) هم به صورت دستگاهي و هم به صورت مشترک بازديد هاي دوره اي خود را در راستاي کنترل هر چه بهتر بازار داشته باشند.وي گفت:وجود مشکل در بازار سيب زميني به دليل عدم تساوي عرضه و تقاضاست. قنبري از توزيع کالاهاي يارانه اي در شهرستان بهار خبر داد و افزود: در راستاي تنظيم بازار يکهزار و 100 کيلو گوشت گرم به قيمت 32 هزار و 200 تومان و 30 تن برنج به قيمت 4 هزار تومان در نقاط گوناگون شهرستان بهار در حال توزيع مي باشد.