اخبار انتخابات
1394/11/10
  • فرماندار بهار گفت : 255 شعبه اخذ راي در شهرستان هاي بهار و کبودراهنگ کار راي گيري را انجام خواهند داد

    ..
  • هفتمين جلسه ستاد انتخابات شهرستان بهار در محل فرمانداري تشکيل شد. در اين جلسه فرماندار بهار با اشاره به برگزاري دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري گفت : در راستاي برگزاري دو انتخابات مهمي که پيش روي داريم :تشکيل کميته هاي ستاد انتخابات ،تشکيل هيئت اجرايي،ثبت نام از داوطلبين ،تعيين صلاحيت داوطلبين در هيئت اجرايي، تعيين صلاحيت داوطلبين در هيئت نظارت استان ،ارسال شکايت داوطلبين رد صلاحيت شده به هيئت مرکزي نظارت،برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي جهت کارشناسان اعضاي هيئتهاي اجرايي- نمايندگان فرماندار از جمله برنامه هايي است که تا کنون انجام گرديده است .محسن مرادي پناه به روند انتخابات اشاره کرد و افزود : تعيين شعب اخذ راي تعيين نمايندگان فرماندار-تعيين اعضاي شعب اخذ راي و برگزاري دوره هاي آموزشي و توجيهي جهت عوامل اجرايي  از جمله برنامه هايي است که طبق جدول زمانبدي در حال اجرا مي باشد .وي همچنين از تعداد حوزه ها و نيز صندوق اخذ راي در حوزه انتخابيه شهرستانهاي بهار و کبودرآهنگ خبر داد و افزود :اين حوزه انتخابيه داراي يک حوزه اصلي و 5 حوزه فرعي ميباشد که در مجموع 255 شعبه اخذ راي در شهرستان هاي بهار و کبودراهنگ کار راي گيري را انجام خواهند داد و از اين تعداد 113 شعبه در شهرستان بهار در شهرستان کبودراهنگ نيز 142 شعبه به اخذ راي اقدام خواهند کرد. همچنين از 255 شعبه اخذ راي در حوزه انتخابيه بهار و کبودراهنگ 72 شعبه در مناطق شهري و 183 شعبه در مناطق روستايي هستند.