اخبار انتخابات
1394/10/09
  • فرماندار بهار خبر داد : جهت کانديداتوري مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه بهار و کبودراهنگ 39 نفر ثبت نام کرده اند که حضور کانديداها نسبت به دوره قبل افزايش 310 درصدي داشته است و اين تعداد 13 درصد کل ثبت نامي هاي استان را به خود اختصاص داده است

    ..
  • جهت کانديداتوري مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه بهار و کبودراهنگ 39 نفر ثبت نام کرده اند که حضور کانديداها نسبت به دوره قبل افزايش 310 درصدي داشته است و اين تعداد 13 درصد کل ثبت نامي هاي استان را به خود اختصاص داده است اين مطلب را فرماندار بهار در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي شهرستان بهار عنوان کرد و افزود: حضور حماسي و مشارکت حداکثري مردم در انتخابات مهمترين مساله در اين برهه از زمان است زيرا حضور مردم در پاي صندوق اخذ راي، براي حفظ تماميت ارضي کشور و بازخورد در محافل بين المللي بسيار مهم است و مخالفت هاي گوناگون دشمنان را در نطفه خفه مي کند. محسن مرادي پناه اضافه کرد: مجريان انتخابات بايد به عنوان امانت دار و بي طرفانه و فارغ از گرايش هاي سياسي، نسبت اجراي قانونمند انتخابات اهتمام ورزند. وي ادامه داد: از تعداد 39 نفر، 33 نفر در مرکز حوزه انتخابيه بهار، 5 نفر در وزارت کشور و يک نفر در خارج از کشور ثبت نام کرده است.  وي از تشکيل هيات اجرايي انتخابات در شهرستان بهار خبر داد و گفت: بستر و زمينه اجراي انتخابات باشکوه و ضابطه مند در شهرستان آماده شده و تمهيدات لازم براي اجراي انتخابات انديشيده شده است. مرادي پناه بيشترين سن ثبت نام کنندگان در حوزه بهار و کبودراهنگ را 61 سال و کمترين 31 سال اعلام کرد و گفت: اين کانديداها از اقشار مختلف کارمند، بازنشسته، استاد دانشگاه، فرهنگي، پزشک، شغل آزاد و روحاني هستند و سه نفر داراي مدرک دکترا، 29 نفر فوق ليسانس، 5 نفر ليسانس و دو نفر حوزوي هستند. وي تصريح کرد: رسيدگي به صلاحيت کانديداها ظرف 10 روز آينده به هيات نظارت استان فرستاده مي شود تا اقدامات بعدي صورت گيرد. وي اظهار داشت: شعبات اخذ راي در شهرستان بهار 111مورد مي باشد که 48 شعبه در بخش مرکزي بهار، 30 شعبه در صالح آباد و 33 شعبه در لالجين خواهد بود و 1250 نفر از عوامل اجرايي و امنيتي کار انتخابات را در شهرستان به عهده خواهند داشت. وي از برخورد با تخلفات انتخاباتي خبر داد و گفت: تاکنون تخلف تبليغات انتخاباتي در شهرستان گزارش نشده است و اين در حالي است که هيات اجرايي موظف است به تخلفات اعم از تبليغات زودهنگام، خريد و فروش راي و ديگر تخلفات رسيدگي کند. وي نقش فضاي مجازي را در تبيين اخبار انتخاباتي و حضور يکپارچه مردم در پاي صندوق هاي راي بسيار کارساز دانست و گفت: مي توان از شبکه هاي مجازي به عنوان اهرم خوب دعوت و همچنين آگاهي دهي و بصيرت افزايي استفاده کنيم و در جهت مثبت از اين فناوري ها استفاده نماييم. وي ادامه داد: در زمان ثبت نام کانديداها، شيوه نامه و قانون و مقررات و حقوق و تکاليف نامزدها توسط فرمانداري در اختيار آنان قرار گرفت تا از تخلفات انتخاباتي جلوگيري به عمل آيد.