• حوزه سياسي امنيتي
 •  

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  عکس

  غلامرضا شالبافيان

             مسعود سليماني  

  مسئول سياسي انتظامي

  کارشناس سياسي  امنيتي

   

   

  سوابق اجرايي :

  1- مسئول روابط عمومي نهضت سوادآموزي  2- کاردان امور شهر و روستاي فرمانداري 3- کارشناس امور اجتماعي فرمانداري 4- دبير تعزيرات حکومتي آرد و نان بهار